PŘEDMĚT ČINNOSTI

Naše společnost zajišťuje tyto následující služby:

a) pro obce

 • sběr a svoz komunálního odpadu
 • nakládání s nebezpečným odpadem (provozování recyklačních dvorů, mobilní svozy)
 • sběr a svoz vyseparovaných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo)
 • svoz velkoobjemového odpadu
 • evidenci odpadu
 • evidence a příprava podkladů v rámci spolupráce s firmou EKOKOM a.s.
 • provoz třídící linky na papír a plasty
 • provoz sběren druhotných surovin

  b) pro firmy

 • pomoc při zakládání hospodaření s odpady a zajištění odstraněných navržených odpadů
 • sběr, svoz a odstranění odpadů kat. O a N
 • evidence a poradenství v oblasti odpadového hospodářství
 • vyhotovení ročních přehledů odpadů, průběžná evidence odpadu

  c) pro všechny

 • prodej všech druhů odpadových nádob