AKTUÁLNÍ INFORMACEProvozní doba 18.11.2017 a současně provozní doba Vánočních svátků a Nový rok.
Stáhnout dokument PDF

Vanocni_Doba.PDF
!!!!! Identifikační číslo provozovny (IČP) a Identifikační číslo zařízení (IČZ) !!!!!!

Stáhnout dokument PDF

Info.PDFZměna ve vedení společnosti Liko a.s.

Dne 1.7. 2016 dochází ke změně ve vedení naší společnosti. K tomuto datu odchází z pozice ředitele společnosti pan František Holec. Novým ředitelem společnosti je rozhodnutím představenstva jmenován pan Josef Gestinger. Panu Františku Holcovi patří velký dík za obrovský kus práce, který pro naši společnost vykonal a zároveň přání spokojeného a šťastného času, který se před ním otevírá.Překlad odpadů odebíraných ve sběrných dvorech:

 • velkoobjemový odpad (nábytek, sedací soupravy, koberce apod.)
 • zpětný odběr elektrospotřebičů (počítače, televizory, ledničky, mrazničky, pračky, vysavače, sušičky, mikrovlnné trouby, ventilátory, vysavače, šicí stroje, žehličky, holící strojky elektrické nářadí, mobilní telefony , hi-fi rekordéry , trubicové zářivky, úsporné zářivky, výbojky apod.), ODEVZDÁVANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ, nekompletní elektrozařízení nepatří do zpětného odběru a bude zpoplatněno

 • odpady ze zeleně (tráva, listí, drobné větve apod.)
 • nebezpečné odpady (olejové filtry, akumulátory, baterie, oleje, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, barvy, laky, znečištěné obaly od barev a chemikálií, lepidla)
 • sběrný dvůr ve Svitavách provádí i výkup papíru, železa, barevných kovů

  Veškeré tyto druhy odpadů jsou od občanů přijímány zdarma (hrazeno v rámci poplatku každého občana a úhrady městem Svitavy).

  Dále jsou od občanů odebírány odpady, jejichž úhrada není součástí poplatku za komunální odpad a které si musí občané hradit sami. Množství těchto odpadů je však pro jednotlivé případy omezeno. V případě větších rekonstrukčních prací je nutno si objednat samostatný kontejner.

  Jedná se o tyto odpady:

 • okna zasklená i bez skel
 • dveře, zárubně
 • kuchyňské linky
 • stavební sutě (beton, cihly, omítky, střešní krytiny všech druhů včetně eternitové v malém množství apod.)
 • zařizovací předměty ( umyvadla, záchodové mísy, výlevky apod.)
 • asfaltové lepenky, živičné povrchy vozovek a chodníků
 • odpadní potrubí apod..

  V rámci provozu sběrného dvora mohou využít jeho služeb i podnikatelské subjekty. Veškeré odpady od nich však budou přijímány firmou LIKO za úplatu.