NABÍDKA ŠKOLÁM

Třídírna pro třídění papírů a plastů Společnost LIKO SVITAVY a.s. si uvědomuje, že celkové zlepšení systému nakládání s odpady je závislé především na tom, jak problematiku odpadů vnímá mladá generace. Proto nabízíme všem školám a jejich žákům exkurzi na třídící linku. Na této lince si mohou žáci prohlédnout co se děje s plasty od okamžiku, kdy jsou vhozeny do kontejneru na plasty, až po jejich vytřídění a následný odvoz k dalšímu zpracování.

Program exkurze
Program zahrnuje prohlídku třídící linky na ulici Tolstého 13 ve Svitavách s odborným výkladem. V případě zájmu je možná prohlídka areálu firmy LIKO SVITAVY a.s..

Exkurzi je možno objednat:

  • na telefonním čísle u ing. Josefa Gestingera, tel.: 461 541 014
  • nebo e-mailem na e-mail:gestinger@likosvitavy.cz